Skip to main content

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a IRD-BRAVO Disztribúció Kft. (továbbiakban: Eladó), és az xiaomiofficial.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek), azzal, hogy Eladó a Webáruházon keresztül csak a 2013. évi V. törvény (Ptk) 8:1 § (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogyasztónak végez értékesítési tevékenységet. Ebből következően a Webáruházon keresztül a fogyasztónak nem minősülő vásárló megrendelést nem adhat le, az Eladó a fogyasztónak nem minősülő vásárlótól érkező megrendelést, illetve fogyasztónak nem minősülő vásárló kiszolgálását visszautasítja.

Szolgáltató Adatai:

Cégnév: IRD-BRAVO Disztribúció Kft.
Székhely és levelezési cím: 2161 Csomád, Liget utca 40.
Telefonszáma: +36 1 262 6266
Email cím: [email protected]
Cégjegyzékszám: 13-09-180624
Adószám: 23489550-2-44
Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: ININET Internet Kft.
Székhely és levelezési cím: 1063 Budapest, Szinyei Mese utca 10.
Telefonszáma: +36 20 293 9058
Email cím: [email protected]
Cégjegyzékszám: 01-09-970-252
Adószám: 23537646-2-42
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus adásvételre, amely a Webáruházon keresztül a Felek között zajlik. A Webáruházon keresztül megkötött adásvételi ügyletekre, illetve magára az ügyletkötésre többek között a magyar Ptk., elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályiról szóló rendelet, illetve az egyéb fogyasztó védelmi jogszabályok az irányadók.

1.2. Eladó székhelyén, illetve átvételi pontjain – akár személyesen, akár telefonon történő – folytatott áru beszerzéssel, értékesítéssel kapcsolatos bármiféle kommunikáció nem minősül a Webáruházon keresztül megkötött adásvételnek, azaz az abban az esetben sem tekinthető távollévők között megkötött jogügyletnek, ha az árura vonatkozó lényeges körülményekről is egyeztetés folyik a Felek között. A nem a Webáruházon keresztül megrendelt termékekre – függetlenül attól, hogy arra azért került sor esetleg, mert a Webáruházban a Vevő által megvásárolni kívánt termék vásárlás pillanatában nem elérhető – tehát ilyen esetben az adásvétel kapcsán a Vevőt nem illeti meg a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályiról szóló jogszabályban rögzített elállási jog.

1.3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Webáruházmegrendelés menüpont alatt meghatározott módon.

1.4. A Webáruház használata regisztráció nélkül is lehetséges.

1.5. A Webáruház értékesítést nem folytat viszonteladók, azaz a Ptk szerinti fogyasztónak nem minősülő vásárló számára.

1.6. A Webáruházban a Vevő által rögzített megrendelés a Vevő által az Eladó felé közvetített vételi ajánlat, melynek Eladó által történő elfogadásával, azaz az eladás lényeges körülményeit – termék megnevezése, vételár, teljesítési határidő, teljesítés módja-, illetve helye, fizetés módja, a megrendelést esetlegesen terhelő szállítási díj – tartalmazó visszaigazolással hoz létre a Felek közötti fogyasztói szerződést. Nem tekintendő visszaigazolásnak a megrendelés feldolgozásáról szóló, az Eladó e-mail címéréről küldött automatikus üzenet.

1.7. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.8. A szerződés nyelve magyar.

2. Regisztráció

2.1. Amennyiben Vevő regisztrálni szeretne, úgy azt a „fiókom” aloldalon, az ott található adatlap kitöltésével teheti meg. Regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges: felhasználónév, e-mail cím, jelszó. A regisztrációt követő oldalon tudja rögzíteni egyéb adatait, mint például a számlázási és szállítási címét. A regisztráció csak akkor lehetséges, ha az Vevő a Webáruházon történő megrendelés elküldése előtt kijelenti, hogy jelen ÁSZF-, valamint a Webáruházon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2 Amennyiben a Vevő regisztráció nélkül szeretne vásárolni, úgy a Megrendelés leadása csak akkor lehetséges, ha az Vevő a Webáruházon történő megrendelés elküldése előtt kijelenti, hogy jelen ÁSZF-, valamint a Webáruházon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.3. Az Eladót az Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hibás helyre történő szállításért, illetéktelen személy részére történő kézbesítésért, illetve egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az Eladó minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatása bejelentkezés után, „Adataim” linkre kattintást követően lehetséges, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti.

3. Megrendelés

3.1. A megrendelendő termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékre vonatkozó információs lapról lehet megismerni azáltal, hogy a termék részletes tulajdonságait a termék kép mellett, külön linken elérhető termékinformációs adatlap tartalmazza. Az Eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Webáruházon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. A termék használati utasítását a termékdoboz tartalmazza.

3.2. A megrendelést az Eladó Webáruházán keresztül akkor fogadja el, ha az Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti és a 2.2 pont szerinti nyilatkozatokat megteszi. Az Eladót az Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hibás helyre történő szállításért, illetéktelen személy részére történő kézbesítésért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.3. A megrendelés menete:

Webáruház felületén megjelenő adott árucikk elérhetősége általánosan elérhető központi raktárban. A Vevő a megrendelést a “Kosárba” gomb megnyomásával tudja elindítani termék aloldalon vagy a listanézet oldalon.
A Vevő ezután a fejléc menüben, kosár ikonra kattintva tud a pénztár aloldalra navigálni, ahol a kosárba tett termékek mennyiségét tudja változtatni vagy eltávolítani a kosárból.
Amennyiben a Vevő rendelkezik kedvezmény kuponnal azt a kosároldalon lehetséges aktiválnia oly módon, hogy a “Kuponkód” mezőbe be kell írni a kapott kuponkódot, majd azt a “Beváltom” gombbal aktiválja. A kupon az aktiválás után egyből aktív lesz, azaz a kupon kedvezmény az eredeti összegből levonásra kerül, így az “Összeg” kijelzése már a levont kedvezménnyel számol tovább.
A “Tovább a véglegesítéshez” gombra kattintva lehetséges a pénztárba eljutni, ahol a szükséges adatok (e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, irányítószám, város, utca-házszám, telefonszám, illetve szállítási cím amennyiben eltér a személyes adatoktól azt is kitölteni) után lehetséges a szállítási, fizetési mód kiválasztása.
Az átvételi- és fizetési mód kiválasztása, majd az ÁSZF, az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez való hozzájárulás után, a „Megrendelés elküldése” gombbal véglegesíteni a megrendelést.
4. Vételár, fizetési módok

4.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, az Vevő által ténylegesen fizetendő – általános forgalmi adót tartalmazó- összeg. Ugyanakkor a termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

4.2. A Webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruház oldalán történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt, és az Eladó által visszaigazolt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.3. A Webáruházban történő megrendelés során a pénztár aloldalon feltüntetett alábbi fizetési módok lehetségesek:

Fizetés a termék(ek) átvételekor:
utánvéttel a futárnak készpénzben vagy bankkártyával
GLS csomagponton készpénzben vagy bankkártyával
GLS automatában kizárólag bankkártyával
5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.1. Az Vevő által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését, valamint a megrendelés feldolgozását az Eladó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a fizetési módot, a szállítási költséget, illetőleg a fizetendő végösszeget. Ezen visszaigazolás egy automatikus visszaigazolás, mely nem tekinthető a Vevő vételi ajánlatának online áruház által történő elfogadásának. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arra szolgál, hogy a Vevő tájékoztatva legyen rendelése Eladóhoz történő megérkezéséről. A megrendelés feldolgozását követően – figyelembe véve a rendelkezésre álló árukészletet – egy a megrendelés elfogadását tartalmazó e-mailt küldünk, mely tartalmazza a teljesítés várható időpontját, -módját, illetőleg helyét és valamint a teljesítéskor fizetendő végösszeget. Ezen második értesítéssel a Vevő és az Eladó között jön létre a szerződés.

5.2. Az Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt, a visszaigazolást.

5.3. Ha az Vevő rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt legkésőbb 2 órán belül jeleznie kell az Eladó felé.

5.4. A megrendelés a teljesítés feltételeit tartalmazó elektronikus levél vásárló számára történő megküldésével elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és a Vevő részére fizetési kötelezettséget eredményez, míg Eladó részére a megrendelt árucikk teljesítését a Vevő számára a vállalt teljesítési határidőn belül.

6. Szállítási és fizetési feltételek

6.1. Az Eladó a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket díjmentesen házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével abban az esetben, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Webáruházban mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, ami jelenleg 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat a Vevő viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is külön tételként feltüntetésre kerül.

Az 50.000 Ft – t meg nem haladó rendelések esetén termékkategóriákként a szállítási költség alábbi módon alakul:

Normál szállítási költség 50eft alatt
Normál szállítási költség 50eft felett
Expressz szállítási költség 50eft alatt
Expressz szállítási költség

50eft felett
Bármely termék
1690 Ft
0 Ft
Nem elérhető
Nem elérhető
Az Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Ha egy Vevőtől azonos napon több, önálló megrendelés számmal bíró megrendelés is érkezik a Webáruházhoz, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából is külön-külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések esetén kerülnek ingyenesen kiszállításra. Amennyiben a Vevő a második rendelés leadásakor jelzi és erre az Eladó visszajelzése alapján még van lehetőség, az Eladó összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód.

6.2. A megrendelt termék – az Vevő előzetes jelzése alapján – személyesen is átvehető az Eladó által megjelölt GLS átvételi pontokon (GLS csomagpont, GLS automata).

7. Elállás jog

Vevő jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Vevőt nem illeti meg az elállási jog- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

Az elállás joga nem illeti meg a Vevőt, ha a rendelését nem az xiaomiofficial.hu oldalon adta le.

7.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.1.1. Ha a Vevő az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefonon, elektronikus úton küldött levél útján vagy az xiaomiofficial.hu erre a célra létrehozott elállási nyilatkozat aloldalán: xiaomiofficial.hu/elallas) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból a Vevő felhasználhatja a Webáruházon elérhető elállási nyilatkozat-mintát, de egyszerű e-mailben is megtehető az elállás jelzése. A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

7.1.2. A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. A Vevő a levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.1.6. Vevő elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladó logisztikai partneré, azaz a RIGHTLOGIC Kft- n keresztül az Eladó részére. A visszaküldés címe: RIGHTLOGIC Kft 2225 Üllő, Sóderes köz 2. – M4 AIRPORT Business Park).

7.1.7. A határidő betartottnak minősül, ha a Vevő a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.1.8. A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége a Vevőt terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek viselését.

7.1.9. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.

7.1.10. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vevő a Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Az Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.12. Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. (Ide tartozik többek között, de nem kizárólagosan az elállással érintett termékeken fellelhető karcolások, egyéb külsérelmi nyomok)

7.1.14. Az Eladó követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Vevő kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

7.1.15. Az Eladó higiéniai okokra való tekintettel a fülhallgató tekintetében gyakorolni kívánt elállási jogot csak bontatlan csomagolás esetén tudja biztosítani.

8. Jótállás

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. Az Eladót a Webáruházon keresztül értékesített termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a termékhez mellékelt jótállási jegyen rögzített feltételekkel jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza és/vagy ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Jótállási idő tartama:

10.000,- Ft – t elérő, de 100.000,- Ft-ot meg nem haladó bruttó vételár esetén 1 év;
100.000,- Ft-t meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó bruttó vételár esetén 2 év;
250.000,- Ft feletti bruttó vételár esetén pedig 3 év.
8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát – szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) – rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.

vagy

az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (átvételtől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt az Eladó nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

8.1.4. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági igényt, illetve termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vevőt a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.1.5. A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

8.1.6. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Vevő Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. Eladó az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Webáruházon, a Termék ismertetőjében megjelöltek szerint a kötelező jótálláson felül, további ún gyártói jótállást (garancia) vállalhat. Eladó az egyes termékekre vonatkozó jótállás részletes feltéteéegkésőbb a termék Vevő általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

9. Felelősség

9.1. A Webáruház található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó nem vállal felelősséget.

9.2. A Vevő a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Eladó kizár minden felelősséget a Webáruházhasználói által tanúsított magatartásért. Az Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Eladók oldalaira vezet. Ezen Eladók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó nem vállal felelősséget.

9.5. A Vevők által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt az Vevő elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben a Vevő a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Eladónak. Amennyiben Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Panaszügyintézés

Az Vevő a termékkel vagy a Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói Vevőszolgálat (Vevőszolgálat)

Cégnév: IRD-BRAVO Disztribúció Kft.
Székhely és levelezési cím: 2161 Csomád, Liget utca 40.
Telefonszáma: +36 1 262 6266
Email cím: [email protected]
Az Vevő a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 11.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (Vevőszolgálaton tett) az Eladó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Vevőnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt az Eladó kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az Eladó az Vevővel köteles közölni.

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.

A Eladó az Vevő által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 10-20 óra között fogadja.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Vevő számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Eladó telephelyén (Vevőszolgálatán) érhető el. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol. Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Vevő eljárást kezdeményezhet az Eladó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: [email protected]
Fax: 06 (1) 488-2186
Telefon: 06 (1) 488-2131
11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Webáruházon való vásárlás feltételezi az Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2. Az Eladó internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

11.3. Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Hulladékkezelés

Az elektromos, elektronikus berendezések az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! A hulladékká vált berendezéseket elkülönítetten kell gyűjteni, és nem helyezhetők a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe. A használt és hulladékká vált elektromos berendezések a forgalmazás helyén, vagy a használt berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos berendezések az Eladónál térítésmentesen leadhatók.

Elállási nyilatkozatminta

Alulírott/ak MINTA ÁDÁM, MINTA ÉVA kijelentem / kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 0000.00.00.
A fogyasztó(k) neve: MINTA ÁDÁM
A fogyasztó(k) címe: 0000 Minta település, Minta utca 1.
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: 0000.00.00., Minta település

Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.

Kelt, Budapest, 2023. november 01.