Skip to main content

Elállás nyilatkozat

14 nap az elállási jog, ami azt jelenti, hogy 14 naptári napon belül akár indoklás nélkül is visszavesszük az interneten megvásárolt terméket, ha meggondoltad magad.

A vásárlástól való elállásról

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az
elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga a szaküzleteinkben történő személyes, illetve a partner
pontjainkon történő átvétel esetén is gyakorolható, amennyiben a rendelés leadására weboldalunkon keresztül került sor. Ezen jogosultság
tehát nem illet meg abban az esetben, ha a szaküzletben személyesen vásároltad meg a terméket / termékeket. A vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát a Cégadatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

Az elállás / felmondás joghatásai

Ha elállsz ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az
általad teljesített vételárat. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve,
ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásod adod; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Téged semmilyen
többletköltség nem terhel. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy nem igazoltad, hogy azt vis-
szaküldted: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Köteles vagy számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldöd a terméket. A termék visszaküldése postai úton is lehetséges. A termék visszaküldés közvetlen költségét Te viseled.

Felelősség a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért

Kizárólag akkor vagy felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat letöltése

Amennyiben hagyományos módon szeretnél elállni a vásárlástól, innen tudod letölteni formanyomtatványunkat.

Elállási nyilatkozat elküldése elektronikusan