Skip to main content

Adatvédelmi és promóciós feltételek – Válaszd a Xiaomi 12 Pro vagy Xiaomi 12 okostelefont a Yetteltől, és regisztrálj Xiaomi Smart Watch S1 okosóráért!

  1. A promóció elnevezése, szervezője

A promóció elnevezése: „ Válaszd a Xiaomi 12 Pro vagy Xiaomi 12 okostelefont a Yetteltől, és regisztrálj Xiaomi Watch S1 okosóráért!” (a továbbiakban: „Promóció”).
A Promóció Szervezője és Lebonyolítója: Newdoor Communications Kft., székhely: 1044 Budapest, Ady Endre utca 23., adószám: 23576445-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 972165 (a továbbiakban: “Szervező” és “Lebonyolító”).

 

  1. Promóció időtartama

A Promóció 2022. április 11-től 2022. április 24-ig, vagy visszavonásig tart.

Vásárlási időszak: 2022. április 11-től 2022. április 24-ig.

Regisztrációs időszak: 2022. április 11-től 2022. május 1-ig.

Regisztrációk ellenőrzése: 2022. május 2-től 2022. május 16-ig.

Promóciós termék kézbesítése: 2022. május 16-tól 2022. május 31-ig

A Szervező és a Lebonyolító a Promóció időtartamát és a promóciós termék kézbesítésének időpontját jogosult egyoldalúan módosítani (beleértve annak a fenti zárónap előtti befejezését is).

 

  1. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek

A promócióban  azok a természetes személyek vehetnek részt, akik Xiaomi 12 Pro vagy Xiaomi 12 okostelefont vásárolnak a Yettel webshopjában (a yettel.hu-n) vagy üzleteinek egyikében a promóció időtartama alatt, és regisztrálnak a https://xiaomiofficial.hu/promociok/yettel-xiaomi-12/ oldalon. Minden fentiekben meghatározott Xiaomi okostelefont vásárló 1db (egy) nevezéssel indul a promócióban.

 

A sikeres regisztrációhoz az alábbi adatokat kötelező megadni:

– Vásárló vezeték- és keresztneve
– Vásárló kézbesítési címe

– Vásárló e-mail címe
– Vásárló telefonszáma
– Új Xiaomi okostelefon IMEI száma, amit a Yettel webshopjában a yettel.hu -n, vagy a Yettel bolthálózatának egyikében  vásároltak a promóció időtartama alatt.
– Az új Xiaomi okostelefon vásárlását bizonyító számla képének feltöltése

A regisztrációt követően a megadott adatok (okostelefon IMEI száma, vásárlást igazoló számla másolata) ellenőrzésre kerülnek, majd amennyiben érvényesek, akkor részt vesznek a promócióban.

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciót akár a promóció időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a promóciós termék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a https://xiaomiofficial.hu/promociok/yettel-xiaomi-12/ oldalon. A Vásárlók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező és a Lebonyolító a promócióban való részvételi jogosultság ellenőrzése céljából kizárólag a regisztráló által megadott, Yettel Magyarország Zrt.-től vásárolt készülék azonosító (IMEI) számát jogosult ellenőrizni a Yettelnél.

A promócióval kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az alábbi email címen nyújtunk felvilágosítást: [email protected]

 

  1. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden regisztráció, mely a jelen promóciós szabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 3. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

 

  1. A promóciós termék és annak átvételének feltételei:

Promóciós termék:

  • Xiaomi Watch S1 okosóra

 

A nyertes köteles a Szervezővel és a Lebonyolítóval együttműködni, és minden kért adatot megadni annak érdekében, hogy a promóciós termék átadása a fentiekben írtak szerint megtörténjen.

A promóciós termék készpénzre nem váltható, és másra nem cserélhető be. Vis major esetén a Szervező és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy hasonló, egyenlő értékű dologgal helyettesítse a promóciós terméket. A promóció a készlet erejéig érvényes.

Az esetleges problémákat a megadott időtartamon belül a következő email címen jelezhető: [email protected].

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a feltöltő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért.

 

  1. Nyereménnyel kapcsolatos díjfizetések:

A jelen promócióban részt vevő nevezőket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség.

 

  1. Adatkezelés

A Promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező és a Lebonyolító díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen Promóció lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje. A regisztrálók kapcsolati adatai a promóciós termék átadása után törlésre kerülnek.

A promóciós termék átvételének feltétele a feltöltő kötelező adatainak megadása, a Szervező és a Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása.

A Szervező és a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A promócióban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. A tájékoztatást a Lebonyolító a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül írásban vagy elektronikus úton küldi meg az érintett résztvevőnek. A résztvevő jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés postai úton kérhető a Lebonyolítótól. A résztvevő bármikor visszavonhatja a már megadott adatok hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Lebonyolító a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a résztvevőt a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti a résztvevőt. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 munkanapon belül törlésre kerülnek a Szervező és a Lebonyolító adatbázisából, valamint a Lebonyolító rendszeréből.

Amennyiben a regisztráló úgy véli, hogy az adatfeldolgozás ellentétben áll személyes, ill. magánéletének védelmével, vagy törvénybe ütközik, a Lebonyolítóhoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat magyarázatért. Amennyiben a regisztrálók nem értenek egyet adataik kezelésével, Lebonyolító postacímén írásban bármikor kérhetik azok törlését a nyilvántartásokból.

A promóciós szabályzat a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A feltöltő az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Lebonyolítóhoz fordulhat az alábbi e-mail címen: [email protected] , illetve postacímen: Newdoor Communications Kft. 1138 Budapest, Sólyatér utca 4/B C-904.

 

  1. Felelősség kizárása

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. A promócióval kapcsolatban bírósági út kizárva.

Amennyiben a regisztráló jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező vagy a Lebonyolító kizárja a Promócióból. A Szervező, a Lebonyolító, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a promóciós termékek hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a regisztráló a promóciós terméket nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Lebonyolítótól/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A regisztrálók a kért adatok feltöltésével a jelen promóciós szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik, és elfogadják.